Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/21/2020 in all areas

  1. 1 point
    Hej alla Mustang-entusiaster! Nu ligger årets första klubbtidning hos tryckeriet och om allt fungerar med tryck, post och Corona skall ni ha den + matrikel + medlemskort i er brevlåda kring den 7 april. Ha en bra vår och kolla i den utförliga träffkalendern var ni kan hålla Mustangfanan högt. Risk är förstås att Corona medför avbokningar men samla ihop Mustangbehovet och när vi åter kan träffas utan att vara rädda för varandra gör vi Sverige vackert! Kör din Mustang! Trots allt - Ha en bra vår! Vänliga Mustang-hälsningar Tord cmc1


  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?
    Sign Up
×
×
  • Create New...