Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/14/2020 in all areas

 1. 2 points
  Palle som ansvarar för medlemsregistret har observerat att det har blivit något sämre med betalningsmoralen, dvs att betala i rätt tid. Vi hoppas att flertalet av våra nuvarande medlemmar har för avsikt att fortsätta med sitt medlemskap i klubben. Om ni inte önskar att vara medlemmar under 2020 så finns det en rutin för att gå ur klubben, dvs. att ni meddelar om önskat utträde till medlemsregister@mustangclubsweden.org . Att bara strunta i att betala är inte bra sätt, då det innebär extra arbete med att skicka påminnelsefakturor. Eftersom alla klubbfunktionärer jobbar ideellt så vill vi att ni själva underlättar så mycket som möjligt. Exempel på detta är att ha rätt kontaktuppgifter i Portalen. Utskickad klubbtidning kommer idag inte i retur med Postnords nya bestämmelser. Därför får vi ingen återrapportering angående felaktiga adresser. Visa hela artikel
 2. 1 point
  Jag uppgraderade till ett par 20" på min. Dessa är 10" breda fram och 11" bak. ET är 35 fram resp 50 bak. Fram är där några mm tillgodo och bak tycker jag att de ligger klockrent. Däck har jag 275/35 och 305/35. Lite svårt att se på bilden exakt hur hjulen ligger men du ser på ett ungefär. Tilläggas att den är sänkt med Eibach proline fjädrar.
 3. 1 point
  Problemet att tanka !! Jag tycker att det är ganska märkligt att ingen verkar ha utrett orsakerna till problemet. Vissa bilar fungerar ju bra, så problemet måste ju vara lösbart !! Jag har tittat på problemet, och kommit fram till både orsak och lösning (tror jag) Största problemet med att hitta en lösning är att problemet består av 2 olika grundproblem med flera olika interna sekundärproblem. En del bilar lider av problem 1 andra av problem 2, och några riktigt hopplösa lider av båda. 1: Problem med avluftning. För att bränslet skall kunna komma in i tanken måste luften som finns där komma ut. Avluftningen börja på tankens högra sida, här sitter det inne i tanken någon form av skvalp/luftnings box som tidiga bilar hade problem med <2006 och då är det tankbyte som gäller, vilket oftast är gjort som serviceåtgärd/goodwill. När luften lämnar tanken går den sedan genom en 16 mm slang bakåt förbi bakaxeln, kommer till en trevägskorsning, (från tank-till avluftning-till insugsrör på motorn via evapventil) sedan passerar den en avluftningsventil, ett kolfilter, ett dammfilter, och en slanngstump som mynnar strax bakom bakaxeln. Som vi ser så finns det flera "troliga" punkter som kan orsaka att luften går trögt eller är helt täta. A: Slangen från tanken går ganska nära avgassystemet när den passerar bakaxeln, så det kan hända att den har smält/mjuknat så att den blivit tät/trång (kan även ha samlats kondensvatten i någon låg punkt) Lösning: byt slang eller blås rent. B: Trevägskorsningen kan ha fångar upp skräp (inte så troligt då det är filter åt alla håll, men värt att kolla) Lösning: Blås rent Avluftningsventilen öppnar inte som den skall, den skall vara helt öppen när bilen är avstängd Lösning: Byt ventil eller om det går smörj och lirka igång den. Kolfiltret är mer eller mindre tätt så att luften passerar för långsamt Lösning: Nytt filter, eller ersätt filtret med en slangstump (om man ersätter filtret med en slangstump kan man ibland känna en liten bensinlukt i samband med tankning) E: Dammfiltret kan vara tätt. Lösning: Blås rent filtret eller köp nytt F: Slangstumpen kan vara tät (ganska vanligt att spindlar bygger bo i mynningen) Lösning: Blås rent slangen. Som vi ser finns det minst 6 olika orsaker till att avluftningen inte fungerar, och därmed minst 6 olika lösningar. En del bilar har kanske också en kombination av dessa problem, varför det är bra att kolla igenom alla när man ändå börjar riva i detta. 2: Problem med "luftlås" i påfyllningsröret För att bränslet skall komma in i tanken krävs också fri passage, inget får vara ivägen, inte ens luft. Påfyllningsröret börjar i tankamaturen går neråt under en längsgående balk, och sedan lite uppåt över bakaxeln, för att därefter vinkla neråt och mynna i tanken på ca 3/4 av maxnivån. Sett från sidan bildar påfyllningsröret mer eller mindre ett liggande S, vilket är ok så länge vätskeytan i tanken är lägre än inloppet. Om man börjar tanka med "tom" tank kommer bränslet att trycka luften som är i röret framför sig ner i tanken och fylla "hela" röret med bränsle, och så länge man inte stannar eller på annat sätt får in luft, kommer fullt flöde att upprätthållas. Om man börjar tanka med bränslenivå över inloppet i tanken kommer bränslet att försöka trycka luften som är i röret framför sig ner i tanken, men inte lyckas, eftersom bränslet i tanken är ivägen, luften kommer då i stället att till viss mån komprimeras och lämna en liten eller ingen passage. Detta tillstånd av "luftlås" kan också uppstå under tankning om tankstationen har mycket bubblor med i bränslet. (avhjälps något med att ha munstycket mellan kl 11 och 1, och långt ut) För att åtgärda detta problem får man försöka att i möjligaste mån "sträcka ut" S et så att eventuell luft kan smita ut bakvägen via påfyllningsröret. Första åtgärden blir då att man lossar/förlänger rörfästet innan tanken, samt att man skär bort 5-10 cm av slangen, det som då sker är att man sänker högsta delen av påfyllningsröret, samt att man drar fram den nedersta delen av röret som därmed kommer närmare balken/högre upp. Jag tror att denna åtgärd i de flesta fall räcker. Andra åtgärden (om inget annat fungerar) såga hål i balken på lämpligt ställe, och svetsa i lämpligt rör som förstärkning. Man kan sedan trä påfyllningsröret den vägen, och därigenom skapa självfall hela vägen.(så här ser det ut från 2008 och framåt) Hoppas att detta klargjorde något Min bil led av problem 1D och jag löste det med en slangstump, fungerar perfekt nu. mvh Mats Ps. Jag borde kanske inte berättat detta då jag vid årsskiftet gjorde vad jag borde gjort för läng sedan. Nämnligen startat ett företag! Bosson bil & Båt AB så om ni vill ha hjälp ....


 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?
  Sign Up
×
×
 • Create New...