Välkommen till vår Helpdesk

Inledningsvis är det endast supportfrågor relaterade till IT/hemsidan som besvaras via detta system. För frågor som gäller medlemskap är det medlemsansvarige Paul Wiberg ni kontaktar via hans e-post.

För att förenkla hanteringen av supportfrågor och bättre kunna hjälpa dig använder vi ett system för ärendehantering. Varje ärende tilldelas ett unikt ärendenummer vilket du kan använda för att följa upp och svara på online.

För din referens för vi komplett arkiv och historik över alla ärenden.

En e-postadress är allt som behövs för att skapa ett ärende.